Skip to content Skip to footer

In het bouwbesluit gelden alle regels met betrekking tot het toepassen van bouwmaterialen.
Vanaf 2018 mogen woningen en kantoren niet meer worden gebouwd met milieu belastende bouwmaterialen. Het uitgangspunt voor het nieuwe bouwbesluit is overzichtelijkheid met minder regels, het milieu en dat de planning en het bouwen beter op elkaar kunnen aansluiten.

In de nieuwe regelgeving, met ingang van 1 januari 2018, worden de gebruikte bouwmaterialen, het transport, de levensduur en de materialen meegenomen in de berekeningen. De machte MP MilieuPrestatieGebouwenG. Dit is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Zie hiervoor:  www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/milieuprestatie-gebouwen

Uitgebreide info en/of wijzigingen met betrekking tot het bouwbesluit is te vinden op:   www.onlinebouwbesluit.nl

×